Startup to słowo, którego w dzisiejszych czasach używa się w biznesie bardzo często. Tworzenie własnej działalności, to proces długotrwały i niekiedy bardzo trudny, okres wzlotów i upadków zarówno dla przedsiębiorcy jak i samego biznesu. Aby ułatwić sobie drogę do sukcesu, warto wybrać odpowiednią formę prawną prowadzenia nowatorskiej działalności gospodarczej.

W przypadku nowatorskiego pomysłu na biznes kluczową sprawą bardzo często okazuje się pozyskanie odpowiedniego finansowania – czy to ze źródeł prywatnych, czy publicznych. W związku z tym, należy odpowiednio dostosować formę prawną prowadzonego biznesu.

Z punktu widzenia finansowania najczęściej najlepszym rozwiązaniem jest sięgnięcie po spółkę kapitałową. W kodeksie spółek handlowych funkcjonują trzy tego rodzaju spółki:

• spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

• prosta spółka akcyjna,

• spółka akcyjna;

W każdej z nich inwestor, zwłaszcza prywatny, może stać się udziałowcem/akcjonariuszem, zyskując w ten sposób wpływ na działanie firmy – w zamian za przekazane przez siebie środki.

Inne opcje do rozważenia – poza resztą spółek kapitałowych w grę wchodzą jeszcze:

• spółka jawna,

• partnerska,

• komandytowa,

• komandytowo-akcyjna

• jednoosobowa działalność gospodarcza

• spółka cywilna

Warto jednak pamiętać, że spółka cywilna jest jedynie umową zawieraną pomiędzy przedsiębiorcami, którzy zobowiązują się w niej wspólnie dążyć do obranego celu gospodarczego.

Wybierając formę prawną prowadzenia start-up’u, warto mieć na uwadze:

• planowane rozmiary działalności;

• ryzyko (zwłaszcza finansowe), które chce się podjąć;

• prowadzenie działalności w pojedynkę bądź w kilka osób;

• kwotę, jaką trzeba zainwestować rozpoczynając działalność;

• konieczność pozyskania zewnętrznego finansowania.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *