W dniu 28 maja 2022 r. zaczęła obowiązywać dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161, nazywana dyrektywą Omnibus.

Głównym zadaniem dyrektywy Omnibus jest zwiększenie skuteczności przepisów chroniących konsumenta oraz unowocześnienie mechanizmów regulujących rynek e-commerce, których celem jest ochrona interesów konsumentów.

Najważniejsze zmiany to:

– obowiązek informacji o najniższej cenie danego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki;

– obowiązek poinformowania konsumenta o indywidualnym dostosowaniu ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji (gdy przedsiębiorca będzie stosował taki system);

– obowiązek wykazania, że opublikowane opinie o danym produkcie pochodziły od konsumentów, którzy rzeczywiście go nabyli. Sprzedawca ma obowiązek wskazać, jakie działania podejmuje w celu weryfikacji opinii o produktach na jego stronie;

Platformy handlowe zostaną zobligowane do informowania klientów o:

– głównych wytycznych na podstawie, których oferty są przedstawiane konsumentom w wynikach wyszukiwania;

– podmiocie oferującym towary, usługi lub treści cyfrowe na platformie handlowej;

– podziale obowiązków związanych z umową zawieraną przez konsumenta na internetowej platformie handlowej pomiędzy osobą trzecią oferującą dane produkty lub usługi, a dostawcą platformy handlowej.

Prace nad polską wersją ustawą ciągle trwają, na dzisiejszym posiedzeniu rząd ma zająć się projektem ustawy przygotowanym przez prezesa UOKIK.

Oznacza to, że choć implementacja dyrektywy się opóźnia, to nie zwalnia to przedsiębiorców od podporządkowania się nowym regulacjom i uwzględnienia ich w swoich procedurach oraz regulaminach sklepów internetowych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *