Klastry energii (czyli porozumienia samorządów, spółek komunalnych i innych podmiotów, celem wytwarzania, dystrybucji i magazynowania energii elektrycznej na potrzeby lokalnej społeczności), dzięki nowym przepisom zyskają szansę na zwiększenie swojej roli w procesie transformacji energetycznej regionów. Zakłada się, że nowe rozwiązania umożliwią powstanie w Polsce ok. 300 takich podmiotów. To ważny krok w celu szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w inwestycjach samorządowych.

Nowelizacja ustawy o odnawianych źródłach energii zakłada szereg rozwiązań wzmacniających potencjał klastrów energii. Obejmą one m.in.:

– sprecyzowanie zasad zawierania porozumienia o utworzeniu klastra energii oraz zasad funkcjonowania klastra;

– zdefiniowanie obszaru działalności klastra;

– utworzenie rejestru klastrów energii;

– doprecyzowanie obowiązków koordynatora klastra energii;

– określenie wymagań, których spełnienie przez klaster energii będzie umożliwiać zwolnienie z niektórych opłat oraz skorzystanie z preferencyjnego sposobu rozliczeń;

– określenie przejrzystych zasad współpracy poszczególnych członków klastra energii z operatorami systemów dystrybucyjnych;

– zapewnienie wsparcia dla działalności klastrów ma wzmocnić ich rolę w krajowym systemie energetycznym, dlatego należy spodziewać się, że klastry energii będą miały w najbliższych latach coraz większy udział w procesie transformacji energetycznej.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *