2 grudnia 2021 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. W związku z nowelizacją wiele przepisów uległo zmianie bądź pojawiły się nowe. Omówmy więc jeden z tematów jakim są strefy czystego transportu – kwestia dotycząca głównie samorządów oraz organów publicznych.

Dotychczas gmina mogła utworzyć Strefę jeżeli ta liczyła więcej niż 100 000 tyś. mieszkańców. Nowelizacja ustawy wprowadziła zmianę jaką jest możliwość stworzenia tzw. Stref czystego transportu niezależnie od tego ilu mieszkańców zamieszkuje gminę.

Do strefy będą mogły wjeżdżać takie rodzaje pojazdów, jak:

– elektryczne; napędzane wodorem; napędzane gazem ziemnym;

– samochody rządowe oraz innych organów samorządowych lub administracyjnych;

– autobusy zeroemisyjne oraz autobusy szkolne;

– pojazdy medyczne (ratownictwo medyczne, transport medyczny)

– pojazdy wyłączone z zakazu przez gminę na mocy uchwały (mogą to być samochody z silnikiem spalinowym).

Pojazdy, które są dopuszczone do wjazdu do Strefy powinny się legitymować specjalną nalepką, która jest wydawana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jeśli pojazd (elektryczny lub napędzany wodorem) jest oznaczony specjalną tablicą rejestracyjną (obecnie są one w kolorze zielonym) nie ma potrzeby legitymowania się żadnym dodatkowym dokumentem.

W przypadku ustanowienia Strefy i wskazania na mocy uchwały, które pojazdy (z silnikiem spalinowym) mogą znaleźć się w Strefie, gminy mogą ustalić opłaty za wjazd do Strefy, przy czym opłaty nie mogą być wyższe niż:

– 2,50 zł za godzinę opłatę jednorazową;

– 500 zł za opłatę abonamentową.

Aby doszło do utworzenia Strefy musi ona zostać ustanowiona przez gminę na mocy uchwały. Strefa może zostać ustanowiona na czas nieoznaczony bądź nie krótszy niż 5 lat. Dochód z pobranych opłat gmina może przeznaczyć wyłącznie na:

– Oznakowanie strefy czystego transportu,

– Zakup autobusów zeroemisyjnych, tramwajów oraz innych pojazdów transportu zbiorowego,

– Sporządzanie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem w komunikacji miejskiej autobusów i innych pojazdów zeroemisyjnych,

– Finansowanie programów wspierających zakup rowerów elektrycznych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *