Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiły istotne zmiany w zasadach wydawania wiz w Polsce. Przedstawiono tzw. „Białą Księgę” zawierającą propozycje poprawy polskiego systemu wizowego, obejmujące m.in. takie aspekty jak:

– Wyłączne rozpatrywanie wniosków wizowych cudzoziemców przebywających już w Polsce przez władze imigracyjne w Polsce, co uniemożliwi im ubieganie się o kolejną wizę w konsulacie.

– Zmiany w procesie wydawania zezwoleń na pracę w celu zapobieżenia masowemu i niekontrolowanemu wydawaniu zezwoleń.

– Surowsza weryfikacja pracodawców planujących zatrudnienie cudzoziemców.

– Rewizja sankcji za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców oraz poszerzenie uprawnień organów kontrolnych ds. przestrzegania prawa imigracyjnego.

– Obowiązkowa preselekcja studentów zagranicznych przez wszystkie uczelnie oraz zaostrzone konsekwencje dla uczelni przyjmujących studentów niespełniających kryteriów rekrutacji.

– Rozważenie innych działań, takich jak ograniczenie dostępu studentów zagranicznych do polskiego rynku pracy oraz zwiększenie minimalnych środków finansowych wymaganych od studentów zagranicznych w procesie ubiegania się o wizę i kartę pobytu.

Macie pytania dotyczące polskiego systemu wizowego? Potrzebujecie odpowiedzi na pytania dotyczące legalnego pobytu i pracy w Polsce? Zachęcamy do kontaktu!

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *