Obywatele z zagranicy, mający w planach zostać w Polsce dłużej, niż 90 dni są zobowiązani do zalegalizowania swojego dalszego pobytu. Jak dokładnie wygląda ten proces?

Legalizacja pobytu obywateli: UE, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu oraz Szwajcarii:

Najpóźniej pierwszego dnia po upływie 90 dni pobytu na terytorium RP powinni zarejestrować swój pobyt w Polsce, w wydziale spraw cudzoziemców odpowiedniego urzędu wojewódzkiego.

Zgłoszenia pobytu można dokonać na urzędowym formularzu, dostępnym na stronie: Urząd do Spraw Cudzoziemców – Urząd do Spraw Cudzoziemców – Portal Gov.pl (www.gov.pl). Dokonanie rejestracji pobytu jest bezpłatne.

Poza powyższymi dokumentami należy dołączyć również w zależności od celu pobytu poniższe dokumenty:

• Umowę z pracodawcą lub zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia/kontynuacji studiów bądź zaświadczenie o odbywanym szkoleniu;

• Potwierdzenie o posiadaniu wystarczającej ilości środków finansowych (umowa z pracodawcą bądź wyciąg z konta bankowego czy karta kredytowa);

• Dokument potwierdzający, że masz ubezpieczenie zdrowotne (zaświadczenie od pracodawcy, ZUS RMUA, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ, umowa z NFZ o dobrowolnych ubezpieczeniu bądź prywatna polisa).

Osoby będące obywatelami państw spoza Unii Europejskiej potrzebują zezwolenia na pobyt czasowy w formie karty pobytu.

Karta pobytu – to dokument, który pozwala cudzoziemcom z krajów trzecich przebywać na terytorium RP legalnie oraz podjąć zatrudnienie w Polsce.

Dokumenty wymagane w celu możliwości ubiegania się o zezwolenie na pobyt cudzoziemca składa się osobiście w odpowiednim urzędzie wojewódzkim.

Potrzebujesz pomocy z legalizacją swojego pobytu? Skontaktuj się z nami!

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *